قابل توجه دانشجویان محترم

1- همراه داشتن هرگونه کتاب، جزوه، یادداشت و لوازم الکترونیکی نظیر تلفن همراه، ساعت هوشمند، لپ تاپ و تبلت ممنوع است همراه داشتن این قبیل وسایل حتی اگر از آنها استفاده نکنید و یا خاموش باشد تقلب محسوب می شود.محافظت از موارد ذکرشده به عهده سایت  نمی باشد.

2. براساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه به همراه آوردن کارت دانشجویی در طول امتحان لازم و ضروری است.

3. درصورت مشاهده هرگونه تخلف یا تقلب مورد یا موارد در فرم های مخصوص از طرف مراقبین و مدیر حوزه صورتجلسه شده و تصمیمات مقتضی از طریق کمیته انضباطی و آموزش کل دانشگاه متعاقباً به اطلاع متخلفین خواهد رسید.